Bodeminformatie opvragen

Heeft u informatie nodig over de bodem van een bepaald stuk grond? Bijvoorbeeld als u dat stuk grond wilt kopen of verkopen, of voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Bekijk bodeminformatie zelf via het bodemloket van de ODBN of via de landelijke website www.bodemloket.nl of vraag deze op bij de ODBN.