Conceptaanvraag (vooroverleg)

Direct regelen

Wij adviseren u om eerst een vooroverlegplan (conceptaanvraag) in te dienen voordat u een officiële aanvraag omgevingsvergunning indient. Het voordeel van een vooroverlegplan is dat u in een vroegtijdig stadium zonder volledige uitwerking van een officiële aanvraag en zonder hoge kosten inzicht krijgt in de aspecten die spelen en waarmee u rekening dient te houden. De gemeente kan o.a. uw plan dan toetsen aan de bestemmingsplanvoorschriften en eventueel redelijke eisen van welstand, onderzoeken welke onderdelen van uw plan vergunning plichtig zijn en bepalen of nog meer toestemmingen zijn vereist.

Om uw verzoek te kunnen beoordelen vragen wij u om tekeningen (voorzien van maten) van de bestaande en de gewijzigde situatie toe te voegen van:

  • perceel met alle bebouwing
  • plattegronden van alle verdiepingen met daarin het gebruik van de ruimtes
  • gevelaanzichten
  • eventuele foto’s van de bestaande situatie 

U kunt het vooroverlegformulier digitaal invullen en de bijlagen in het formulier meteen toevoegen (tot max. 9 MB).

Uitslag beoordeling vooroverleg

De uitslag van de beoordeelde bouwplannen, in het kader van een vooroverleg, maken we zo spoedig mogelijk schriftelijk bekend. Als het plan afwijkt van het bestemmingsplan, melden we dat meestal tegelijkertijd. Vervolgens kunt u hiermee rekening houden bij de definitieve aanvraag omgevingsvergunning. U kunt geen bezwaar maken tegen de uitspraak van de conceptaanvraag.

Kosten

€ 103,00

Meer informatie

Heeft u de vergunningcheck gedaan, maar twijfelt of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Vraag dan de gemeente om dit te beoordelen. Daarvoor vult u dit contactformulier (kies voor de optie overige vragen) in. 

Volg de ontwikkelingen in uw buurt met de app Mill en Sint Hubert-OmgevingsAlert

Snel op de hoogte zijn van ontwikkelingen in uw buurt? Bomen kappen? Huis verbouwen? Buurtfeest? De app is gratis te downloaden in de App Store, Windows Store en Google Play Store onder de naam Mill en Sint Hubert – Omgevingsalert.