De Kuilen

Op 7 februari 2019 heeft de gemeenteraad de visie op het gebied De Kuilen vastgesteld. Voorafgaand aan deze raadsvergadering werd er veel gesproken over deze visie en het crossterrein De Kuilen. Bij deze enkele vragen en antwoorden op een rijtje.

Wat is een visie

Een visie is een document waarin een doorkijk wordt gegeven over mogelijke en gewenste toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Het is dus niet een concreet plan van aanpak maar meer een inspiratiebron en een leidraad aan de hand waarvan ondernemers en gemeenten toekomstige ontwikkelingen kunnen gaan invullen. De visie van De Kuilen is opgesteld in samenwerking met heel veel betrokkenen als ondernemers, omwonenden en natuurverenigingen.

Waarom een visie voor De Kuilen

In de eerste plaats is De Kuilen natuurlijk een van de mooiste plekken van de gemeente. Dit gebied verdient bijzondere aandacht en vereist extra zorgvuldigheid om bestaande waarden te beschermen en nieuwe ontwikkelingen in te passen.

Dat er nu, juist op dit moment, een visie is opgesteld heeft twee belangrijke aanleidingen; het eerdere einde van de jarenlange zandwinning en het aflopen van de erfpachtovereenkomst met de motorcrossvereniging op 14 april 2019. Door deze twee ontwikkelingen komen er meer mogelijkheden en kansen om het gebied verder te ontplooien. Dit vraagt om een visie voor dit prachtige gebied aan de hand waarvan nieuwe initiatieven worden getoetst.

Crossbaan De Kuilen

Er is de laatste tijd ook veel gesproken over de crossbaan De Kuilen. Waarom kan dit crossterrein niet in dit gebied blijven? Hiervoor moeten we even terug in de tijd. Ruim twintig jaar geleden mislukte de poging om de crossbaan positief op te nemen in het bestemmingsplan. Maar het gebruik van de baan mocht daarna toch doorgaan tot het einde van de looptijd van dat bestemmingsplan: dat heet het overgangsrecht. Kort na deze poging kwam de grond van de crossbaan in eigendom van de gemeente en werd een erfpachtovereenkomst voor het gebruik van de grond afgesloten. Deze erfpachtovereenkomst loopt af op 14 april 2019.

Bestemmingsplan

Ook bij de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied in 2012 werd de crossbaan niet positief bestemd. Wat bij uitzondering wél kon was het nog voortzetten van de crossactiviteiten tot aan het einde van de erfpachtovereenkomst op 14 april 2019. Omdat, zo oordeelde ook de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, de erfpachtovereenkomst afliep gedurende de periode van het bestemmingsplan Buitengebied.

Einddatum

De einddatum van 14 april 2019 is altijd zo gecommuniceerd naar alle belanghebbenden, voor- en tegenstanders. Voor de tegenstanders betekende dit destijds dat hun geduld nog wat langer op de proef werd gesteld maar wel met een definitieve einddatum in zicht. Alle betrokkenen moeten er nu op kunnen vertrouwen dat de gemeente zich aan de gemaakte afspraken houdt.

Motorcrossverenigingen

Wat gaat er nu gebeuren met de motorcrossverenigingen? Natuurlijk is het verdwijnen van het crossterrein bij De Kuilen een teleurstelling voor de leden van de vereniging en de crossliefhebbers in de gemeente. Tijdens de raadsvergadering is daarom uitgesproken dat de gemeente alle mogelijke inspanningen zal gaan verrichten voor het vinden van een nieuwe regionale locatie in samenwerking met gemeenten in de regio. Daarnaast is uitgesproken om op korte termijn samen met de motorcrossverenigingen uit te kijken naar een tijdelijke locatie zodat deze sport toch kan voortbestaan, in de gemeente en/of de regio.

Bijlagen