Drank- en horecaontheffing

Direct regelen

Wilt u zwak alcoholhoudende dranken (15% alcoholpercentage of minder) schenken voor een bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld een evenement of feest)? Dan heeft u een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet nodig. De ontheffing kan maximaal voor twaalf opvolgende dagen worden aangevraagd.

Ontheffing bij evenement

Bij een evenement is de ontheffing artikel 35 opgenomen in de aanvraag voor de evenementenvergunning. U hoeft de ontheffing dan niet meer apart aan te vragen.

Voorwaarden

Als u een ontheffing artikel 35 wilt aanvragen:

  • moet u 21 jaar of ouder zijn
  • mag u niet onder culturele staan of uit het ouderlijk gezag of voogdij ontzet zijn en mag u niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn
  • moet u een verklaring sociale hygiëne hebben
  • moet de aanvraag acht weken voor de festiviteit ingediend worden bij de gemeente

U moet de aanvraag acht weken voor de festiviteit indienen bij de gemeente.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Team Ruimte via telefoonnummer 0485-460300 of via info@gemeente-mill.nl.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie hierover vindt u onder bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente.

Volg de ontwikkelingen in uw buurt met de app Mill en Sint Hubert-OmgevingsAlert

Snel op de hoogte zijn van ontwikkelingen in uw buurt? Bomen kappen? Huis verbouwen? Buurtfeest? De app is gratis te downloaden in de App Store, Windows Store en Google Play Store onder de naam Mill en Sint Hubert – Omgevingsalert.