Eigen bijdrage Wmo-voozieningen

Voor de meeste Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage per vier weken. U betaalt uw maximale eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK berekent uw maximale eigen bijdrage op basis van uw inkomen en vermogen, de samenstelling van uw huishouden, uw leeftijd en de kosten van uw maatwerkvoorziening. De gemeente geeft de kosten van de maatwerkvoorziening door aan het CAK.

Zijn de kosten van uw maatwerkvoorziening hoger dan uw maximale eigen bijdrage, dan betaalt u de maximale periodebijdrage die het CAK heeft berekend. Zijn de kosten van uw maatwerkvoorziening lager dan uw maximale eigen bijdrage, dan betaalt u alleen voor de kosten van de maatwerkvoorziening die u van de gemeente ontvangt.

Voor voorzieningen in de vorm van rolstoelen en hulpmiddelen voor inwoners jonger dan 18 jaar is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Inwoners van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert met een inkomen onder het sociaal minimum betalen vanaf 1 januari 2015 géén eigen bijdrage meer voor Wmo-voorzieningen.