Kent u iemand die een lintje verdient

Publicatiedatum: Dinsdag 9 april 2019

Dien dan de aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding voor de Lintjesregen 2020 voor 1 juni 2019 in.

Hoe vraagt u een lintje aan

Als u iemand wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, kunt u contact opnemen met de gemeente waar de persoon woont. De medewerker die daar de lintjes behandelt adviseert u of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een lintje. Ook krijgt u uitleg over de procedure.

U kunt via www.lintjes.nl een voorstelformulier invullen en vervolgens digitaal, via e-mail, versturen naar bestuurssecretariaat@gemeente-mill.nl of downloaden, ondertekenen en opsturen naar: Gemeente Mill en Sint Hubert, Bestuurssecretariaat, ter attentie van mevrouw Nellie Hermanussen. Correspondentieadres: Postbus 7, 5360 AA Grave.

Wanneer kan iemand een lintje verdienen

Iemand kan een lintje verdienen als er sprake is van persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een bijzondere invulling van een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beiden. Persoonlijke, bijzondere verdiensten in het vrijwilligerswerk

Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid, kunnen bijvoorbeeld een lintje verdienen. Denk daarbij onder meer aan de activiteitenbegeleider in het verzorgingshuis of de coach van de sportclub. Maar ook aan de organisator van evenementen, de bezorger van het clubblad en iemand die jarenlang een bestuursfunctie vervult. 

Persoonlijke, bijzondere verdiensten in de betaalde hoofdfunctie

Ook iemand die in zijn werk buitengewone prestaties levert, kan worden onderscheiden. Hij of zij moet dan ‘bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring’ hebben verricht. Daarvan is sprake als de prestaties aanzienlijk verder gaan dan wat normaal gesproken van iemand in zo’n functie wordt verwacht. Het gaat dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Bovendien moet de samenleving baat hebben bij het verrichte werk. Het mag dus niet alleen van nut zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waar de kandidaat werkt.

Dien het voorstel op tijd in

Is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de zogenoemde "lintjesregen" voor Koningsdag 2020 wordt uitgereikt? Dien het voorstel dan vóór 1 juni 2019 bij de burgemeester in. Indien de aanvraag later wordt ingediend, kan deze niet meer in behandeling worden genomen.

De aanvraag voor onderscheidingen ’tussendoor' (dus niet op de lintjesregen) vragen iets minder tijd. U kunt dan rekenen op zes tot zeven maanden.

Meer informatie

Nellie Hermanussen, telefoon: of 0486-477260 e-mail: bestuurssecretariaat@gemeente-mill.nl.

Ook kunt u meer informatie vinden op www.lintjes.nl.