Positieve resultaten bij cliëntervaringsonderzoek Wmo

Publicatiedatum: Donderdag 4 juli 2019

Klanttevredenheid verder gestegen en hoger dan in referentiegemeenten

Het overgrote deel (88%) van de ondervraagde inwoners die in 2018 een hulpvraag hebben ingediend in het kader van de Wmo, is tevreden over de geboden ondersteuning door de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert. Dit blijkt uit het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek. 87% vindt dat door de ondersteuning de zelfredzaamheid is toegenomen. Hierin is een sterke stijging te zien ten aanzien van het vorige onderzoek. Ook scoren de drie gemeenten op een flink aantal punten beter dan het landelijke gemiddelde (referentiegroep).

Relatief hoge respons

De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert laten het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek Wmo uitvoeren samen met de andere gemeenten uit de regio Brabant Noordoost-Oost. Het onderzoek, in de vorm van schriftelijke enquêtes, wordt steekproefsgewijs gehouden onder inwoners die in het voorgaande jaar een hulpvraag hebben ingediend. De respons in de 3 gemeenten was dit keer 44% in Cuijk, 45% in Grave en 51% in Mill en Sint Hubert, tegenover een gemiddelde respons van 39% in de referentiegroep.

Verbeterpunten

Waar vorig jaar de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuner nog achterbleef, is daarin dit jaar een verbeterslag gemaakt. De bekendheid is opgelopen van ongeveer 25% naar ruim 30%. Ondanks de positieve resultaten zijn ook vragenlijsten ontvangen waaruit blijkt dat klanten ontevreden zijn met de totstandkoming of de inhoud van de geboden ondersteuning. Aangezien de vragenlijsten anoniem worden ingevuld, zijn de antwoorden niet te herleiden naar individuele cliënten. Desalniettemin wordt bij een negatief antwoord zo goed mogelijk gekeken of er verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Vragen

Mocht u nog naar aanleiding van het cliëntervaringsonderzoek Wmo nog behoefte hebben aan contact, bel dan met het team Uitvoering Sociaal Domein via telefoonnummer 0485-396783 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur). Bekijk hier de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek .

Op www.waarstaatjegemeente.nl kunt u zien hoe de tevredenheid in andere gemeenten is.