Uitbreiding AgroProeftuin de Peel

Publicatiedatum: Woensdag 13 maart 2019

In AgroProeftuin de Peel wordt door verschillende partijen, waaronder de gemeente Mill en Sint Hubert, samen gewerkt aan nieuwe vormen van landbouw en veehouderij. De huidige proeflocatie aan de Middenpeelweg wordt in 2019 fors uitgebreid: van 10 naar 35 hectare. Op de locatie zijn veertien proefveldjes uitgemeten, waar boeren gaan pionieren met ideeën voor een economisch, ecologisch en maatschappelijk verantwoorde productie. Dit is kringlooplandbouw in uitvoering; een initiatief waar bestuurders in de regio trots op zijn.

Proefvelden

Op de proeflocatie gaan de boeren onder meer aan de slag met experimentele veevoergewassen als alternatief voor snijmais, zoals klimbonen, voererwten en zonnebloemen met sorghum. Ook zijn er proefvelden voor gewassen die (natuurlijke) grondstoffen leveren voor industriële (non-food) toepassingen. Verder gaan de vernieuwers aan de slag met bodemgezondheid en agrarisch natuurbeheer, voor meer biodiversiteit.

Landbouwtransitie

De bestuurlijk trekker van de landbouwtransitie in de regio, burgemeester Marnix Bakermans van Landerd, sloeg in februari het eerste piketpaaltje in de grond. “De agrifood-sector is heel belangrijk voor de economie in onze regio”, zegt Bakermans. “Wij willen daarom een sterke agrarische sector behouden, maar we willen ook dat deze economisch, ecologisch én maatschappelijk verantwoord produceert. De minister van Landbouw maakt zich sterk voor kringlooplandbouw. Dat past heel goed bij wat we doen in deze regio. Hier is kringlooplandbouw in uitvoering. Op deze proeflocatie gaan ondernemers het bewijs leveren dat we het voor elkaar kunnen boksen.” De vooruitstrevende boeren werken samen met verschillende bedrijven in de agrifood-sector. Ook de kennisinstellingen HAS Hogeschool en Wageningen UR zijn betrokken. AgroProeftuin de Peel ondersteunt en ontwikkelt ook elders in de regio vernieuwende projecten.

Initiatief

Ben Brands, namens de regio bestuurlijk aanvoerder van AgroProeftuin de Peel en wethouder van Landerd, is trots op de verscheidenheid aan initiatieven. Ook voor de omgeving is dit winst, vindt hij. “De sector is zich bewust van de druk die deze legt op de samenleving. In AgroProeftuin de Peel gaan ondernemers daarmee aan de slag. Zij werken aan de productie van goed en gezond voedsel, de zorg voor de bodem, een mooi landschap en het minimaliseren van overlast. Daardoor wordt het weer fijn om in een landbouwgebied te wonen en actief te zijn!”

AgriFood Capital

AgroProeftuin de Peel is een initiatief van AgriFood Capital, regio Noordoost-Brabant. De proeflocatie is een van haar activiteiten.