Uitnodiging themabijeenkomst gemeenteraden Land van Cuijk

Publicatiedatum: Vrijdag 1 november 2019

De gemeenteraden van het Land van Cuijk organiseren op woensdag 20 november 2019 vanaf 19.30 uur in het Wapen van Wanroij (Kwikstraat 6, 5446 AL Wanroij) een themabijeenkomst. De bijeenkomst is openbaar, belangstellenden zijn van harte welkom!

Het programma ziet er als volgt uit

19.30 uur: Opening        

19.30 - 19.45 uur: Impressie RES excursie

  • Op 20 november 2019 heeft er ’s middags een excursie plaats waarin raadsleden kennis kunnen maken met verschillende grootschalige projecten van wind- en zonne-energie. Er wordt een impressie gegeven van de projecten die zijn bezocht.

19.45 - 21.00 uur: Omgevingswet en Brabantse omgevingsvisie

  • De nieuwe Omgevingswet bundelt de wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur, cultureel erfgoed en water. De wet betekent een verandering voor de manier van werken van gemeenten. Ook geeft de wet de raad meer mogelijkheden om de kaderstellende rol in te vullen. Maar alleen als de raad zich daar bewust van is én de handvatten weet beet te pakken. Pascale Georgopoulou van het programma Invoering Omgevingswet van de VNG vertelt u daar op interactieve wijze meer over.
  • ‘Diep, rond en breed kijken’ is een belangrijk onderdeel van de Omgevingsvisie van de provincie. Hoe doe je dat? En wat betekent dat voor gemeenten? In de visie staan de Brabantse ambities voor energie, klimaat, netwerkstad en economie en hoe de provincie wil samenwerken met haar partners. Het beleid van de omgevingsvisie wordt ook door vertaald naar de Omgevingsverordening. Hermen Vreugdenhil en Rick van de Berg vertellen u hier meer over en wat het betekent voor gemeenten.

21.00 - 21.15 uur: Pauze

21.15 - 22.00 uur: De stikstofproblematiek en de gevolgen voor gemeenten

  • Op 29 mei 2019 deed de Raad van State een belangrijke uitspraak. Het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) ging onderuit. De kern van het probleem is dat Nederland al heel lang niet voldoet aan de stikstofregelgeving. Nederland had met het PAS een manier bedacht om vooruitlopend op de effectuering van allerlei maatregelen toch door te kunnen gaan met activiteiten. De rechter oordeelde echter dat geen gebruik kan worden gemaakt van toekomstige opbrengsten van die maatregelen, indien er nog geen zekerheid bestaat over deze opbrengsten. Elke activiteit moet getoetst worden aan de effecten op het gebied van de stikstof op de Natura 2000-gebieden. De gevolgen van deze uitspraak zijn enorm. Onder meer de agrarische sector, de infrastructuur, woningbouw en industrie worden geraakt. De oplossingen zijn ook complex. Hoe je ook denkt over de problemen rond stikstof, er ligt een duidelijke rechtelijke uitspraak. Deze uitspraak raakt elke gemeente tot in de kern en zal ook de komende jaren grote effecten hebben. De Omgevingsdienst Brabant Noord informeert u over de actualiteit en de gevolgen die dit heeft voor uw gemeenten.

22.00 uur: Ontmoeting en borrel