Wat mag er wel en niet bij het plastic

Publicatiedatum: Maandag 13 mei 2019

Een veel gestelde vraag: Wat mag er wel en niet in de zak bij het plastic verpakkingsafval, het blik (metalen verpakkingen) 

en de drankkartons, ofwel PMD? Vaak staat het icoongen van ntje van de “Plastic Hero” op de verpakking om aan te geven dat het bij het PMD hoort. Een ezelsbruggetje: Het gaat om verpakkingen van levensmiddelen.

We zamelen plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons (PMD) apart in, omdat we deze materialen goed kunnen recyclen of opnieuw gebruiken. Zo sparen we grondstoffen en energie, en zorgen we voor minder broeikasgassen. Dat is beter voor het milieu. Van plastic verpakkingen wordt ongeveer 80% hergebruikt, van blik 90%. Drankpakken worden voor 85% gerecycled.

Vervuiling

Wanneer het PMD vervuild raakt, kan het niet of minder goed gerecycled worden. Vervuiling komt door verpakkingen die niet leeg zijn. Maar ook door bijvoorbeeld speelgoed of een tuinstoel of een stuk landbouwfolie. Dit zijn geen verpakkingen en op dat soort afval zijn de sorteermachines ook niet berekend.

Handige website

Neem eens een kijkje op doemeemetpmd.nl. Een hele mooie website waar alle informatie over plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons te vinden is.

Voor informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352