Mill - hoek Bosweg/Wanroijseweg

Op de hoek van de Bosweg en de Wanroijseweg (rotonde) ligt een grote bouwlocatie van ongeveer 10 hectare groot. Plaatselijk staat de locatie ook wel bekend als ’t Kavelt.

   

  

Foto’s: ’t Kavelt, globale bouwlocatie, verkavelingsopzet, planschets, reclamebanner “bouw hier uw woning”.

Beoogde ontwikkeling

,De gemeente wil in het gebied in de komende jaren ongeveer honderd (koop-)woningen (laten) ontwikkelen. De woningen zullen gefaseerd worden gerealiseerd. Naar verwachting kan de uitvoering in 2020 starten.

In de eerste fase die nu aan de orde is, is in het plangebied ruimte voor ongeveer 56 koopwoningen en de uitgifte van gemeentelijke bouwkavels. Deze woningen worden gasloos en zullen voldoen aan de eisen van BENG. BENG is een uitdrukking van een energieprestatie en staat voor Bijna EnergieNeutraal Gebouw. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuw te bouwen gebouwen (utiliteits- en woningbouw) in Nederland bijna-energieneutraal zijn. Kijk op de website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor meer informatie over BENG.

Door de projectontwikkelaar, Cedrus Vastgoed BV, is een projectwebsite gemaakt, www.molenheidebuiten.nl.

Projectontwikkelaar

De woningen worden ontwikkeld door Cedrus Vastgoed BV uit Beek en Donk.

Planning

Vanaf 2021 wordt een start gemaakt met de realisatie van de woningen. Fase 1 van het project ’t Kavelt zal in meerdere deelfasen gerealiseerd gaan worden. Er moet nog een bestemmingsplan opgesteld worden en in procedure gebracht worden.

Rol gemeente

De gemeente heeft verschillende rollen. Zo heeft zij een rol bij de vergunningverlening en de toetsing van bouwplannen aan het bestemmingsplan en aan de welstandseisen. Tijdens de bouw kan de gemeente controles uit (laten) oefenen om te bezien of er volgens de verleende vergunning gebouwd wordt. Ook heeft de gemeente een rol bij de herinrichting van de openbare ruimte na de oplevering van de (woning)bouw. Tenslotte wil de gemeente zelf ook bouwkavels gaan uitgeven.

Contact

Gemeentelijk contactpersoon: Gert Middel. Telefoon: 0485-460300, E-mail: gert.middel@cgm.nl.