Mill - hoek Hoogstraat/Oranjeboomstraat

Op de hoek van de Hoogstraat en de Oranjeboomstraat ligt een locatie die geschikt is voor woningbouw. Deze locatie is plaatselijk ook wel bekend als Vlaar. De bouwlocatie grenst aan weerszijden aan de openbare weg en aan de achterzijde tegen bestaande woonbebouwing. Er is nog geen kavelverdeling gemaakt.

    

   

Foto’s: (Met de klok mee) Kaartje plangebied, bouwlocatie Vlaar vanaf Hoogstraat, bouwlocatie Vlaar vanaf Oranjeboomstraat, luchtfoto bouwlocatie.

Beoogde ontwikkeling

Op dit perceel worden sociale, grondgebonden en levensloopbestendige huurwoningen gebouwd. Het aantal woningen dat gebouwd gaat worden, is nog niet bekend. Dat aantal zal sowieso beperkt zijn - enkele stuks - gelet op de grootte van de bouwlocatie en vanwege het feit dat er ook parkeerruimte moet worden gezocht op het terrein zelf.

Projectontwikkelaar

De woningen zullen gebouwd worden door woningcorporatie Mooiland.

Planning

De voorbereidingen bij woningcorporatie Mooiland zijn nog gaande. Mooiland onderzoekt wat zij exact wil met deze locatie, rekening houdende met de stedenbouwkundige uitgangspunten van de gemeente. In elk geval moet het bestemmingsplan nog worden aangepast, alvorens een omgevingsvergunning voor de woningbouwplannen kan worden verleend.

Rol gemeente

Woningcorporatie Mooiland gaat het woningbouwproject ontwikkelen. De rol van de gemeente beperkt zich vooral tot de procedures van bestemmingsplan en omgevingsvergunning en – na gereedkomen van de bouw – het herinrichten van de omgeving.

Bijzonderheden

De woningen worden levensloopbestendig gebouwd. ‘Levensloopbestendig’ wil zeggen dat er in de woning  voorzieningen zijn aangebracht die het mogelijk maken de woning te blijven gebruiken, ook als u in de toekomst minder goed ter been bent of als om een andere reden de veiligheid en toegankelijkheid een belangrijkere rol gaan spelen. De woningen worden ook uitgevoerd als nultredenwoning. In een nultredenwoning zijn woonkamer, keuken, sanitaire groep en minimaal één slaapkamer zonder traplopen bereikbaar.

De woningen worden ook gasloos gebouwd.