Subsidies

Subsidie aanvragen

Begin 2017 heeft de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert de nieuwe Algemene Subsidieverordening (ASV) gemeente Mill en Sint Hubert 2017 vastgesteld. Vervolgens zijn door het college van B&W de bijbehorende nadere regel Basis-, Contract-, Incidentele en Leefbaarheidsbijdrage vastgesteld.

Monumentale bomen

Bent u in het bezit van een beschermde boom? Dan kunt u in aanmerking komen voor een financiële bijdrage in de kosten van het onderhoud.

Subsidie voor afkoppelen hemelwaterafvoer

Op deze pagina vindt u informatie over het aanvragen van subsidie voor het afkoppelen van uw hemelwaterafvoer. De subsidie bedraagt een vast bedrag van € 4,- per m² verhard oppervlak (horizontaal gemeten).