Tarieven gemeentelijke belastingen

Hier vindt u de actuele tarieven van de jaarlijkse belastingaanslag.

Onroerendezaakbelastingen

Percentages van de WOZ-waarde:

2020 
eigenaar woning  (code 1 op aanslagbiljet)  0,1491 %
eigenaar niet-woning (code 3)  0,2919 %
gebruiker niet-woning (code 4)  0,2348 %

Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht

Afvalstoffenheffing

2020

  1. Per woning of woongedeelte per maand van het belastingtijdvak € 12,35
  2. Als de woning wordt gebruikt door meer dan één persoon dan wordt dit bedrag vermeerderd met € 4,15 per maand.

Reinigingsrecht

2020

Voor bedrijven of bedrijfsgedeelten € 16,50 per maand.

Rioolheffing

De belasting bedraagt bij een hoeveelheid afgevoerd water:

2020 
van 1 t/m 100 m3      € 177,24
van 101 m3 tot en met 250 m € 274,68
van 251 m3 tot en met 500 m   € 332,88
van 501 m3 tot en met 2.000 m3 € 533,04
van 2.001 m3 tot en met 5.000 m3 € 1.344,00
van 5.001 m3 tot en met 25.000 m3 € 6.629,16
van 25.001 m3 en meer     € 13.093,56

Toeristenbelasting

2020

Het tarief is 3,5 % van de overnachtingsprijs.

Hondenbelasting

In de gemeente Mill en Sint Hubert hoeft u geen hondenbelasting te betalen.

Overige belastingsoorten

De verordeningen (inclusief tarieven) van alle heffingen vindt u op www.overheid.nl of via onderstaande links.