Tarieven gemeentelijke belastingen

Hier vindt u de actuele tarieven van de jaarlijkse belastingaanslag.

Onroerendezaakbelastingen

Percentages van de WOZ-waarde:

2019

 
eigenaar woning  (code 1 op aanslagbiljet)  0,1514 %
eigenaar niet-woning (code 3)  0,2893 %
gebruiker niet-woning (code 4)  0,2327 %

Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht

Afvalstoffenheffing

2019

  1. Per woning of woongedeelte per maand van het belastingtijdvak € 10,20
  2. Als de woning wordt gebruikt door meer dan één persoon dan wordt dit bedrag vermeerderd met € 3,43 per maand.

Reinigingsrecht

2019

Voor bedrijven of bedrijfsgedeelten € 13,63 per maand.

Rioolheffing

De belasting bedraagt bij een hoeveelheid water:

2019

 
van 1 t/m 100 m3      € 172,20
van 101 m3 tot en met 250 m € 266,88
van 251 m3 tot en met 500 m   € 323,52
van 501 m3 tot en met 2.000 m3 € 518,04
van 2.001 m3 tot en met 5.000 m3 € 1.306,08
van 5.001 m3 tot en met 25.000 m3 € 6.442,32
van 25.001 m3 en meer     € 12.724,56

Hondenbelasting

In de gemeente Mill en Sint Hubert hoeft u geen hondenbelasting te betalen.

Overige belastingsoorten

De verordeningen (inclusief tarieven) van alle heffingen vindt u op www.overheid.nl of via onderstaande links.