Verkiezingen Europees Parlement 23 mei 2019

De Europese Parlementsverkiezingen 2019 zijn de negende verkiezingen voor een rechtstreeks gekozen Europees Parlement, voor de zittingsperiode 2019-2024. In Nederland zijn deze verkiezingen op donderdag 23 mei 2019.

Overzicht van alle stemlokalen

1 Gemeentehuis, Kerkstraat 1, 5451 BM Mill
2 Zorgcentrum Pantein, locatie Aldenhorst, Pastoor Maasstraat 7, 5451 PA Mill
3 Wijkaccommodatie De Wester, Havikstraat 1, 5451 XG Mill
4 Gemeenschapshuis De Jachthoorn, Wethouder Lemmenstraat 13, 5454 GH Sint Hubert
5 Gemeenschapsaccommodatie De Wis, Dominicanenstraat 25, 5453 JN Langenboom
6 Gemeenschapshuis De Wilg, Wethouder Lindersstraat 11, 5455 GJ Wilbertoord

Alle stemlokalen in de gemeente Mill en Sint Hubert zijn toegankelijk voor mindervalide kiezers.

Stemmen met Kiezerspas

Het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

Schriftelijke aanvraag

 • Download het verzoekschrift om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen (PDF) of vraag het formulier aan bij het Bureau verkiezingen van de gemeente
 • Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op maandag 20 mei 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 9 april 2019 als kiezer is geregistreerd
 • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen
 • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt

Mondelinge aanvraag

 • De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op woensdag 22 mei 2019, 12.00 uur de stempas over te leggen bij Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op dinsdag 9 april 2019 als kiezer is geregistreerd
 • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen
 • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door het Bureau verkiezingen

Stemmen met Volmacht

Het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS

 • Download het verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen (PDF) of vraag het formulier aan bij het Bureau verkiezingen van de gemeente
 • Het verzoekschrift moet uiterlijk op maandag 20 mei 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 9 april 2019 als kiezer is geregistreerd
 • Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 9 april 2019 als kiezer zijn geregistreerd
 • Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs
 • Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen

MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS

 • De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 • De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de stempas door de gemachtigde medeondertekenen
 • De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over
 • Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien
 • Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming
 • Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.