<![CDATA[Gemeentehuis gesloten op 30 en 31 mei in verband met Hemelvaart]]> In verband met Hemelvaart is het gemeentehuis op donderdag 30 en vrijdag 31 mei gesloten.

]]> 2019-05-21T13:50:00 https://gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/gemeentehuis-gesloten-op-30-en-31-mei-in-verband-met-hemelvaart
<![CDATA[Collegecolumn wethouder Jos van den Boogaart]]> Proeftuin

In Noordoost-Brabant wordt onder de vlag van Agrifood Capital al enkele jaren samengewerkt aan een proeflocatie voor vernieuwingen in de landbouw. De locatie hiervoor is een perceel grond van 35 hectare nabij de rotonde Middenpeelweg-N264, dat door de vijf omliggende gemeenten (Boekel, Uden, Landerd, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis) samen met de provincie beschikbaar is gemaakt. Op dit moment worden daar 14 verschillende praktijkproeven uitgevoerd door diverse ondernemers uit de regio. Ook buiten deze proeflocatie lopen er projecten, maar allemaal onder de naam AgroProeftuin de Peel. Het doel is om te komen tot volhoudbare voedselproductie voor de toekomst, zoveel mogelijk circulair en zonder overlast voor de omgeving. Agroproeftuin de Peel zou in de toekomst het voorbeeldgebied kunnen worden dat hierin zowel provinciaal als (inter)nationaal onderscheidend is.

Soorten projecten

Ik geef u een aantal voorbeelden van de projecten waar aan wordt gewerkt:

Natuurdoelen

Naast dit type projecten wordt er ook gewerkt aan natuurdoelen, veelal in de omgeving van AgroProeftuin de Peel, maar ook op de proeflocatie wordt op dat gebied geëxperimenteerd. Bijvoorbeeld met varianten van vruchtwisseling, een vogelakker, natuurranden, kruidenrijke graslanden. Ook hierbij is ook monitoring van de resultaten essentieel. Meten is weten! Zo komt mijn oude werk bij Wageningen UR ook weer eens te pas.

]]> 2019-05-21T00:00:00 https://gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/collegecolumn-wethouder-jos-van-den-boogaart
<![CDATA[Beter passende jeugdhulp in Regio Noordoost Brabant]]> “De regio neemt haar verantwoordelijkheid. Het Rijk mag nu niet achterblijven.”

Jeugdhulpaanbieders en 16 gemeenten in de regio Noordoost Brabant hebben hun handtekening gezet onder de uitvoeringsplannen voor de transformatie van de jeugdhulpverlening. Ze staan in de startblokken om hun plannen uit te voeren, die moeten leiden tot beter passende jeugdhulp én bijdragen aan de betaalbaarheid van het regionale jeugdhulpstelsel. “Wij nemen als regio onze verantwoordelijkheid om de zorg voor onze jeugd te verbeteren. Het Rijk mag nu niet achterblijven, want het water staat ons aan de lippen”, aldus Joost Hendriks, wethouder gemeente Cuijk en bestuurlijk verantwoordelijk voor de transformatieopgave in Noordoost Brabant. 

In 2017 stelden gemeenten in de regio 11,8 miljoen extra beschikbaar om het zorglandschap te transformeren en ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst passende hulp aan jeugdigen geboden kan worden. Nu de plannen uitgewerkt en ondertekend zijn, kan de uitvoering starten. De uitvoering van het transformatieprogramma loopt tot eind 2020.

Vaker hulp thuis, meer gezinsgerichte mogelijkheden en korter verblijf

Wat gaan de plannen betekenen voor de jeugdigen? We willen waar mogelijk voorkomen dat jeugdigen een beroep moeten doen op schaarse voorzieningen. Ook willen we dat jeugdigen die met problemen te maken krijgen deze hulp vaker thuis ontvangen. Als thuis blijven (tijdelijk) niet mogelijk is, zijn er meer mogelijkheden voor gezinsgerichte verblijfsvormen of zorgen de plannen ervoor dat opname in een voorziening zo kort mogelijk duurt. Een voorbeeld is pleegzorg; om opvang van pleegkinderen door pleegouders mogelijk te maken is soms extra (jeugd)hulp nodig. Met deze extra middelen wordt deze inzet mogelijk gemaakt.

Verbeterde samenwerking

Jeugdhulpaanbieders gaan intensiever met elkaar samenwerken waardoor meer jeugdigen het samenhangende aanbod krijgen wat ze nodig hebben. Ook investeren de plannen in betere samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders en toegang en onderwijs.

Gerco Schep, bestuurder van Oosterpoort zegt hierover: “In de huidige discussie over jeugdhulp wordt vaak vergeten dat specialistische jeugdhulp om de meest kwetsbare jongeren en gezinnen in onze samenleving gaat en dat de specialistische jeugdhulporganisaties zelf echt willen en ook kunnen innoveren. Het sleutelwoord daarbij is samenwerking en vertrouwen. Niet alleen tussen zorgaanbieders onderling, maar ook met de gemeenten. Met de versterking van de toegang en de nieuw ontwikkelde hulpvormen gaan we aan de slag om de jongeren een maximale goede start te geven.”

Financiële houdbaarheid in het licht van toenemende vraag naar jeugdhulp

De plannen leveren ook een bijdrage aan de financiële houdbaarheid van het stelsel in de regio. Eerder heeft onze regio een brandbrief gestuurd aan de minister om aandacht te vragen voor de grote financiële tekorten als gevolg van de toenemende vraag naar jeugdhulp. Deze vraag is nog steeds actueel. Wethouder Hendriks: “We investeren bijna 12 miljoen en dan nog komen we fors tekort. De vraag naar jeugdhulp vraagt dus om structureel extra budget. Wij nemen in de regio onze verantwoordelijkheid en zetten ons maximaal in om de best passende hulp te bieden en de trend van de stijgende kosten te keren. Het Rijk is nu aan zet om met ons mee te doen in het bieden van (financiële) stabiliteit om te zorgen dat de échte transformatie mogelijk wordt gemaakt”.

]]> 2019-05-20T10:38:13 https://gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/beter-passende-jeugdhulp-in-regio-noordoost-brabant
<![CDATA[VAB impuls regeling verlengd tot eind 2019]]> De huidige voucherregeling VABIMPULS is verlengd tot eind 2019. De looptijd was aanvankelijk tot 1 april 2019. Tot nu toe maakten 275 eigenaren van (lege) stallen en veehouders in Brabant gebruik van de regeling.

Kijk hier voor meer informatie of aanvragen van een voucher.

]]> 2019-05-17T11:55:52 https://gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/vab-impuls-regeling-verlengd-tot-eind-2019
<![CDATA[Voucherregeling Samen tegen voedselverspilling in de keten]]> De voucherregeling van de Stichting Samen tegen Voedselverspilling is gericht op het stimuleren van bedrijven om innovaties voor het voorkomen en verminderen van voedselverspilling of het tot waarden brengen van onvermijdbare reststromen in hun processen en/of keten toe te passen en zodoende bij te dragen aan het tegengaan van voedselverspilling. Binnen deze voucherregeling is de expertise van Wageningen Research en derde partijen in te zetten voor het uitvoeren van advies- en onderzoeksprojecten.

Lees meer over de voucherregeling.

]]> 2019-05-17T11:52:45 https://gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/voucherregeling-samen-tegen-voedselverspilling-in-de-keten
<![CDATA[Aanmelding Food100-lijst 2019 open]]> Tot en met 15 juni 2019 kunnen voedselveranderaars van vandaag en morgen zich aanmelden of aangemeld worden voor de Food100 lijst van 2019. Food100 is een dynamisch netwerk voor iedereen die zich dagelijks hard maakt voor een beter en duurzamer voedselsysteem.

Meer informatie over aanmelden Food100-lijst 2019.

]]> 2019-05-17T11:50:16 https://gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/aanmelding-food100-lijst-2019-open
<![CDATA[MBO Challenge Voedselverspilling in najaar van start]]> In september van dit jaar gaat een voedselverspillingschallenge voor mbo-studenten van start. Alle mbo-opleidingen in Nederland die iets met voedsel te maken hebben, van Tuinbouw en Food tot Horeca en Logistiek, kunnen deelnemen. Aanmelden is nu al mogelijk.

Meer informatie over MBO Challenge Voedselverspilling 2019 .

]]> 2019-05-17T11:46:18 https://gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/mbo-challenge-voedselverspilling-in-najaar-van-start
<![CDATA[MKB Idee: subsidie voor investeren in personeel]]> Bent u MKB’er en wilt u samen met anderen meer investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van uw personeel? Ervaart u hierbij belemmeringen? Denk dan mee over oplossingen om die belemmeringen weg te nemen met de regeling MKB Idee. Heeft u ideeën over hoe belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling zijn weg te nemen? Uw project moet zich richten op 1 van de volgende soorten investeringen:

Lees hier meer over het MKB Idee.

]]> 2019-05-17T11:42:51 https://gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/mkb-idee-subsidie-voor-investeren-in-personeel
<![CDATA[Sander Groenen aangesteld als kwartiermaker AgriFood Land van Cuijk]]> Het Land van Cuijk heeft een aanzienlijke ambitie op het gebied van AgriFood. Om deze ambitie te realiseren is behoefte aan meer centrale sturing en regie. Hoe dit precies vorm en inhoud moet krijgen, dat is de vraag waar Sander Groenen als kersverse kwartiermaker de komende maanden mee aan de slag gaat.

Lees hier het hele verhaal over Sander Groenen.

]]> 2019-05-17T11:39:28 https://gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/sander-groenen-aangesteld-als-kwartiermaker-agrifood-land-van-cuijk
<![CDATA[Ontbijtbijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid bij Hokamo in Cuijk]]> De arbeidsmarkt is flink in beweging en dat heeft impact op bedrijfsvoering en personeelsbeleid van organisaties. Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op deze veranderingen, is het belangrijk dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn. Hoe als werkgever hiermee om te gaan? Tijdens de ontbijtbijeenkomst georganiseerd door AgriFood Capital Werkt en VNO-NCW Brabant Zeeland op 20 mei 2019 komt u er meer over te weten.

Meld u hier aan voor de bijeenkomst

]]> 2019-05-17T11:33:44 https://gemeente-mill.nl/economisch-nieuws/ontbijtbijeenkomst-duurzame-inzetbaarheid-bij-hokamo-in-cuijk
<![CDATA[Fietsbrug van Grave naar Mill is geplaatst]]>

De fietsbrug over het Peelkanaal, ter hoogte van Hoogedijk, is een feit. Voortaan is het mogelijk om langs het Peelkanaal van Grave naar Mill te fietsen. De komst van de brug verbindt het nieuwe fietspad met Kasteel Tongelaar, dat daardoor ook gemakkelijker te bezoeken is. Deze zomer kunt u dus genieten van een nieuwe, mooie en historische fietstocht in De Verborgen Raamvallei.

Plaatsing

De fietsbrug is vrijdag 10 mei 2019 geplaatst. Dit was, ondanks een noodzakelijke wisseling met een sterkere hijskraan, een aantal dagen eerder dan gepland. Het plaatsen van de brugkoppen liep namelijk voorspoedig.

Peelkanaal

Het Peelkanaal is een waardevolle cultuurhistorische waterloop en onderdeel van de verdedigingslinie Peel-Raamstelling uit de Tweede Wereldoorlog. Het behouden van deze cultuurhistorische waarde, en het zichtbaar maken van het rijksmonument, is een belangrijk aandachtspunt voor de werkzaamheden in en langs het Peelkanaal.

De Verborgen Raamvallei

De fietsbrug is onderdeel van het Gebiedsplan Raam,  een uitwerking van de Samenwerkingsovereenkomst De Verborgen Raamvallei. Belanghebbenden uit het gebied rond de Raam hebben gezamenlijk aan tafel hebben gezeten voor het ontwerpproces. De gebiedspartners van De Verborgen Raamvallei zoeken continu naar oplossingen om meerdere doelen op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, infra en cultuurhistorie met elkaar te verenigingen.

]]> 2019-05-17T09:36:18 https://gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/fietsbrug-van-grave-naar-mill-is-geplaatst
<![CDATA[SamenWijzer Infopunt in de Bibliotheek. Eerste hulp bij geldvragen]]>

Wil je kind op voetbal of op schoolreisje en weet je niet hoe je dat moet betalen? Ga je scheiden, wordt je kind 18 of verander je van baan? Dit kan gevolgen hebben voor je financiële situatie. Heb je hier vragen over maar weet je niet welke instantie je daarbij kan helpen? Of waar je meer informatie kunt vinden? Met deze en andere vragen kun je terecht bij het SamenWijzer Infopunt in de Bibliotheek.

Tijd en plaats

In de Bibliotheek in Cuijk (14.00 tot 15.30 uur) en in Boxmeer (10.30 tot 12.00 uur) zitten elke week vrijwilligers voor je klaar om je bij een kop koffie verder te helpen. Gratis! Aanmelden is niet nodig. Het Infopunt wordt op een later moment ook ingericht in de Bibliotheken van Grave, Mill en Sint Anthonis. Kijk voor de tijden en meer informatie op: www.biblioplus.nl/samenwijzer

Vrijwilligers gezocht

Ken of ben je iemand die het leuk vindt om als vrijwilliger het SamenWijzer infopunt te bemensen? Meld je dan aan via de website van BiblioPlus of van het Vrijwilligerspunt van Sociom.

Het SamenWijzer Infopunt is onderdeel van het project 'SamenSterker' waarin veel organisaties in het Land van Cuijk met elkaar samenwerken om in een vroeg stadium vragen en problemen te signaleren op het gebied van financiën en welzijn.

]]> 2019-05-16T15:30:12 https://gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/samenwijzer-infopunt-in-de-bibliotheek-eerste-hulp-bij-geldvragen
<![CDATA[Kom woensdag 29 mei 2019 naar het "Infoplein UIT!" op de markt in Mill]]> Woensdag 29 mei 2019 organiseert het UIT! (Uitvoerings- en informatieteam) van de gemeente Mill en Sint Hubert in samenwerking met diverse partners op de markt in Mill een infoplein over het thema Veiligheid.

Jouw Buur(t) bus

Van 09.00 uur tot 12.00 uur kunnen inwoners van de gemeente Mill en sint Hubert deze ochtend op de Markt in Mill terecht bij een “Jouw Buur(t) bus” van woningcorporatie Mooiland en een politiebus. U kunt bij deze bussen informatie krijgen van de wijkconsulent van woningcorporatie Mooiland (over onder andere veiligheid in de woning en brandveiligheidsprojecten) of wensen kenbaar maken.

Ook kunt u kennis maken met de wijkagent en de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Boa) van de gemeente. Als u daaraan behoefte heeft vertellen zij u meer over het thema Veiligheid en hoe dit wordt aangepakt, met daarbij extra aandacht voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in onze wijken. Ook als u overlast ondervindt kunt u dit bij hen melden.

]]> 2019-05-14T11:42:13 https://gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kom-woensdag-29-mei-2019-naar-het-infolpein-uit-op-de-markt-in-mill
<![CDATA[Collegecolumn wethouder Erik van Daal]]> De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van Koningsdag, met bijbehorende lintjesregen, herdenking van oorlogsslachtoffers en bevrijding.

De dag voor Koningsdag staat heel Nederland in het teken van de zogenaamde lintjesregen. In onze gemeente werd op deze dag een persoon gedecoreerd. Een welverdiende Koninklijke onderscheiding voor Ed Derks uit Sint Hubert. Dit voor al het goede werk wat hij al sinds een groot aantal jaren doet voor Sint Hubert. Jarenlang was hij voorzitter van gemeenschapshuis De Jachthoorn en de laatste jaren is hij voorzitter en de grote initiator van de Zorgschakel uit Sint Hubert. Onder zijn voorzitterschap is deze Zorgschakel uitgegroeid tot de grootste zorg coöperatie in het Land van Cuijk. Een prestatie om trots op te zijn. Wel goed om te vermelden dat het afgelopen jaar wel in totaal vier Koninklijke onderscheidingen in Mill zijn uitgereikt.

76 jaar vrijgezel

Direct na Koningsdag kwam er bij ons een vraag van de heer Henk Jansen uit Langenboom binnen met de vraag of hij in aanmerking kan komen voor een Koninklijke onderscheiding vanwege het feit dat hij al 76 jaar vrijgezel is. Hij vindt dat een hele prestatie.

Henk is deelnemer aan de dagbesteding van Sociom. Helaas komt Henk niet in aanmerking voor de door hem gevraagde onderscheiding, maar het was voor de burgemeester en mij wel een reden on hem, samen met de andere deelnemers aan de dagbesteding, uit te nodigen voor een kopje koffie op het gemeentehuis. Tijdens dit bezoek werd Henk door de medewerkers van Sociom verrast met een “Sociom onderscheiding” voor zijn verdienste. Al met al een superleuk bezoek en initiatief.

Koningsdag

Op Koningsdag was ik traditiegetrouw aanwezig bij de opening van de Koningsdag door Stichting Kinderfeesten in Mill. Aansluitend daarop vond een bijeenkomst voor alle gedecoreerden uit onze gemeente plaats. Tijdens deze bijeenkomst gaf collega Jos van den Boogaard een interessante presentatie over het ontstaan van onze nationale vlag.

Herdenken en bevrijden

Ook de herdenking van de oorlogsslachtoffers op 4 mei was wederom een indrukwekkend gebeuren. De Accaciahof leent zich uitstekend voor deze herdenking. Ondanks het slechte weer was er grote publieke belangstelling. Al met al een respectvol en waardig eerbetoon.

Op Bevrijdingsdag mocht ik de kunstroute in Sint Hubert openen. Dit jaar is het thema “Kunst voor en door Sint Hubert”. Langs een mooie route van circa 13 kilometer staan 33 kunstwerken opgesteld. Ik heb ondertussen al een deel van de route gefietst en het is zeer de moeite waard.

Gezond Leven Event

Tenslotte wil ik u het “Gezond Leven Event”, dat wordt georganiseerd door Hart in Actie in samenwerking met Ontdek Mill, onder uw aandacht brengen. Een event met zo’n beetje alles wat te maken heeft met gezonde leefstijl, gezonde voeding, bewegen en sport, voor jong en oud.

Dus kom allen op 18 mei 2019 naar het City Resort in Mill. Het event start om 11.00 uur. Hou de lokale media in de gaten voor het programma en verdere informatie over dit event.

]]> 2019-05-14T10:05:20 https://gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/12813-collegecolumn-wethouder-erik-van-daal
<![CDATA[Website ‘Luchtoorlog 1940 – 1945’ maakt oorlogsleed voelbaar]]> Elke crash is een verhaal over vreugde of verdriet, overwinning of nederlaag, de dood of de gladiolen … er is geen dorp of stad in Brabant waar tijdens de Tweede Wereldoorlog geen vliegtuig is neergestort. De hele provincie is tussen 1940 – 1945 geconfronteerd met de gevolgen van de luchtoorlog die de geallieerden met Nazi-Duitsland hebben gevoerd. De nieuwe website van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) ‘Luchtoorlog  1940 – 1945’ wil het grote verhaal van die luchtoorlog boven Brabant vertellen.

De website steunt op het werk van velen. De eerste verhalen over neergestorte vliegtuigen zijn al in 2012 op de site verschenen. In de jaren daarna hebben tal van individuele bezoekers waardevolle literatuurtips gegeven, belangrijke informatie toegevoegd of correcties aangebracht. Maar nog steeds nodigt het BHIC iedereen die meer weet over bepaalde gebeurtenissen tijdens de luchtoorlog in Brabant uit om te reageren op: www.bhic.nl/luchtoorlog.

]]> 2019-05-13T12:45:36 https://gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/website-luchtoorlog-1940-1945-maakt-oorlogsleed-voelbaar
<![CDATA[Wat mag er wel en niet bij het plastic]]> Een veel gestelde vraag: Wat mag er wel en niet in de zak bij het plastic verpakkingsafval, het blik (metalen verpakkingen) 

en de drankkartons, ofwel PMD? Vaak staat het icoongen van ntje van de “Plastic Hero” op de verpakking om aan te geven dat het bij het PMD hoort. Een ezelsbruggetje: Het gaat om verpakkingen van levensmiddelen.

We zamelen plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons (PMD) apart in, omdat we deze materialen goed kunnen recyclen of opnieuw gebruiken. Zo sparen we grondstoffen en energie, en zorgen we voor minder broeikasgassen. Dat is beter voor het milieu. Van plastic verpakkingen wordt ongeveer 80% hergebruikt, van blik 90%. Drankpakken worden voor 85% gerecycled.

Vervuiling

Wanneer het PMD vervuild raakt, kan het niet of minder goed gerecycled worden. Vervuiling komt door verpakkingen die niet leeg zijn. Maar ook door bijvoorbeeld speelgoed of een tuinstoel of een stuk landbouwfolie. Dit zijn geen verpakkingen en op dat soort afval zijn de sorteermachines ook niet berekend.

Handige website

Neem eens een kijkje op doemeemetpmd.nl. Een hele mooie website waar alle informatie over plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons te vinden is.

Voor informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2019-05-13T11:36:48 https://gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/wat-mag-er-wel-en-niet-bij-het-plastic
<![CDATA[Ogen en oren van Brabant, samen tegen drugscriminaliteit]]> Als het om het dumpen van drugsafval gaat, staat Brabant landelijk bovenaan. In 2017 ging het om 83 lozingen van lege chemicaliënvaten en jerrycans, in 2018 om 109. Het afval komt van laboratoria die synthetische drugs fabriceren, zoals XTC en speed. Een criminele activiteit, met  risico’s voor het milieu en onze gezondheid. De provincie, Task Force en politie roepen inwoners van Brabant dan ook op ogen en oren open te houden, en alle verdachte zaken te melden. 

Afval van synthetische drugs zit barstensvol gevaarlijke chemicaliën. Dat zijn stoffen als zwavelzuur, mierenzuur, methanol en aceton. Waar drugsafval is gedumpt, gaan veel planten en dieren dood. En alleen de lucht inademen kan al zorgen voor brandwonden. Ook bestaat het risico dat drugsafval terechtkomt in de voedselketen. Bijvoorbeeld bij lozingen in mestkelders. Bij het uitrijden van vervuilde mest over het land, kunnen de chemische stoffen via het water en de bodem uiteindelijk ook in ons voedsel belanden.

Ongezien dumpen

Favoriete plekken voor drugsdumping zijn natuur- en buitengebieden. Iemand met een vrachtwagentje of busje kan er ongezien snel een lading lege vaten dumpen. Dat gebeurt vooral ’s avonds, ’s nachts of vroeg in de ochtend. Bij elke vondst moet een speciaal bedrijf het afval opruimen. Dat kost al gauw duizenden euro’s. Als de bodem gereinigd moet worden, is de rekening al snel het dubbele. En die is voor de eigenaar van de grond, zoals Staatsbosbeheer in geval van een bos en een boer als het gaat om landbouwgrond. In Brabant lopen de kosten op tot ruim € 2 miljoen per jaar.

Verdachte zaken melden

Met de zes weken durende campagne wil de provincie de Brabanders bewust maken van drugsafval en ze oproepen om verdachte zaken te melden. Dat kan via de politie (0900-8844) of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000 / www.meldmisdaadanoniem.nl). Ziet u dat er ergens illegaal wordt gedumpt? Bel dan direct de politie via het alarmnummer 112. Het kan ook zijn dat u een auto of busje op een onverwachte plek aantreft. Noteer dan het kenteken en bel de politie.

Drugslaboratoria

En dan zijn er nog de drugslaboratoria. Die kunnen zich overal op het platteland en in de stad bevinden. Op industrieterreinen, in bedrijfsverzamelgebouwen, boerderijen en afgelegen gebouwen. Maar ook in verlate schuurtjes, vrachtwagens of containers. Het gaat vooral om leegstaande panden die niet opvallen en goed bereikbaar zijn. Er kunnen afzuiginstallaties op het dak staan en er kan een chemische geur rondom het pand hangen. Stuit u op zo’n locatie? Meld ook dat meteen bij de politie. Meer weten? Kijk op www.brabant.nl/drugs.

Subsidie voor grondeigenaren

Bent u eigenaar van de grond waar drugsafval ligt? U kunt bij de provincie Noord-Brabant een tegemoetkoming in de opruimkosten aanvragen. Meer informatie vindt u op www.subsidiedrugsafval.nl.

foto van Bart Meesters

]]> 2019-05-13T11:05:01 https://gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/ogen-en-oren-van-brabant,-samen-tegen-drugscriminaliteit
<![CDATA[Subsidieregeling sanering varkenshouderijen]]> In het regeerakkoord zijn maatregelen aangekondigd om gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in gebieden met een hoge veedichtheid te verminderen. Dit wordt vormgegeven via twee sporen, het saneringsspoor, waarbij op korte termijn geuroverlast door varkenshouderijen in veedichte gebieden wordt verminderd.

En het verduurzamingsspoor, waarbij op middellange en lange termijn in bestaande en nieuwe stal- en houderijsystemen brongerichte emissiereducerende maatregelen worden ontwikkeld.

Inschrijving verwacht in zomer van 2019

De concept saneringsregeling varkenshouderij is gepubliceerd en hierop kan worden gereageerd tot 31 mei as: https://www.internetconsultatie.nl/varkenshouderij. Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties door het ministerie verwerkt.

Varkenshouders die gebruik willen maken van de saneringsregeling kunnen zich inschrijven via de website van RVO. De inschrijving opent naar verwachting in de zomer van 2019.

Saneringsregeling

De sanering wordt vormgegeven in een subsidieregeling en bijbehorend flankerend beleid door decentrale overheden. Doel is op korte termijn verminderen van geuroverlast door varkenshouderijen in veedichte gebieden. Dit wordt gerealiseerd door locaties die geuroverlast geven te beëindigen en de productiecapaciteit uit de markt te halen. Hiervoor kan een varkenshouder zijn bedrijf(slocatie) aanmelden.

Zonder financiële ondersteuning en begeleiding bij het beëindigen van de varkenshouderij en het creëren van toekomstperspectief, blijven veel varkenshouders noodgedwongen hun bedrijf en daarmee de geuroverlast voortzetten. Dit heeft een negatief effect op de leefomgeving, het maatschappelijke draagvlak voor de varkenshouderij en het remt de verduurzaming van de varkenshouderijsector als geheel.

De doelgroep van deze regeling is ingekaderd tot varkenshouders in de gebieden met de hoogste concentratie aan varkensbedrijven en bijgevolg de grootste geuroverlast, te weten de concentratiegebieden Zuid en Oost (Meststoffenwet): delen van de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht. Hier wordt circa 84% van de varkens gehouden.

Decentrale overheden zijn betrokken bij de regeling, o.m. door het intrekken van vergunningen, verlening van sloopvergunningen en begeleiden van stoppende varkenshouders naar een ander toekomstperspectief, bijvoorbeeld door herbestemming van de locatie.

Naast vermindering van geuroverlast heeft de regeling nog andere effecten:

Contactpersoon

Voor nadere informatie over de saneringsregeling kunt u contact opnemen met Helma Rijkers van het team VVH, werkorganisatie CGM.

]]> 2019-05-13T09:00:00 https://gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/subsidieregeling-sanering-varkenshouderijen
<![CDATA[Verkiezing Europees Parlement donderdag 23 mei 2019, Hoe en waar kan ik stemmen?]]> Begin mei hebt u uw stempas thuisgestuurd gekregen. Met deze stempas kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van het Europees Parlement.

Geen stempas ontvangen

U kunt alleen stemmen met een stempas. Wanneer u geen stempas heeft ontvangen of als u uw stempas kwijt bent geraakt, of deze beschadigd is, kunt u contact opnemen met de gemeente om een vervangende stempas aan te vragen. Dit kan tot en met woensdag 22 mei 2019, uiterlijk 12.00 uur.

Stemmen met een stembiljet

U stemt met het rode potlood op een papieren stembiljet. De kandidatenlijst voor de verkiezing heeft u per post ontvangen. Daarop vindt u de namen van de partijen en kandidaten op wie u kunt stemmen. Wanneer u op de dag van de verkiezing gaat stemmen, ontvangt u in het stemlokaal het stembiljet, waarop u met een rood potlood uw stem kenbaar maakt.

Identiteitsbewijs

U heeft een identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen. Dit kan een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs uit Nederland of een ander EU-land zijn. Deze documenten mogen maximaal 5 jaar verlopen zijn. Op de documenten moet dus bij "geldig tot" 24 mei 2014 of een recentere datum staan. U kunt zich ook identificeren met een verblijfsdocument. De geldigheid van dit document mag niet verlopen zijn. Ook voor het geven van een onderhandse volmacht kunt u een maximaal 5 jaar verlopen identiteitsbewijs gebruiken.

Heeft u geen identiteitsbewijs

Wanneer u geen identiteitsbewijs heeft, kunt u niet stemmen. Wel kunt u iemand voor u laten stemmen door deze persoon te machtigen via een schriftelijke volmacht.

Iemand machtigen

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te stemmen, kunt u een ander machtigen dit voor u te doen. U kunt op 2 manieren iemand laten stemmen met een volmacht:

Zelf ergens anders stemmen

Voor de verkiezing van het Europees Parlement kunt u met een kiezerspas stemmen in elke andere gemeente in Nederland. U kunt een kiezerspas aanvragen bij burgerzaken.

Openingstijden stemlokalen

Voor het uitbrengen van uw stem zijn de stemlokalen op donderdag 23 mei 2019 geopend van 07.30 tot 21.00 uur. Bekijk hier het overzicht van alle stembureaus.

Stemlokaal ingericht voor stemmen met een visuele beperking

In de gemeente Grave is op stembureau 1 Catharinahof een stemhokje ingericht, zodat mensen met een visuele beperking zelf hun stem kunnen uitbrengen, zonder hulp van anderen. Als inwoners van de gemeente Cuijk of Mill en Sint Hubert hier gebruik van willen maken, moeten zij een kiezerspas aanvragen bij burgerzaken.

Centraal tellen van de stemmen

Na het sluiten van de stemming om 21.00 uur worden op het stembureau de stemmen geteld op partijniveau. Op maandag 27 mei 2019 worden de uitgebrachte stemmen op kandidaatniveau geteld op het gemeentehuis/stadhuis. Het tellen begint om 08.30 uur.

]]> 2019-05-10T11:44:49 https://gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/verkiezing-van-de-leden-van-het-europees-parlement-op-donderdag-23-mei-2019
<![CDATA[Brand Sint Hubert]]> 7 mei: 14.30 uur

Vanmiddag heeft een grote brand gewoed bij een pand in Sint Hubert. Inmiddels is deze brand onder controle en is het sein ‘brand meester’ gegeven.

Vragen

Neem voor specifieke vragen over deze brand contact op met de gemeente via telefoonnummer 0485-460300.

Update

Wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is, informeren wij u via deze website.

]]> 2019-05-07T15:18:05 https://gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/brand-sint-hubert
<![CDATA[Campagne om dumpen van asbest te stoppen]]> Asbest hoort in de milieustraat, niet in de Brabantse natuur. Met deze boodschap is de provincie een campagne gestart om het dumpen van asbest te stoppen.  Niet alleen omdat het de natuur ontsiert, maar ook omdat het gevaarlijk kan zijn en het heel duur is om de asbestdumpingen op te ruimen.

Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Door ze te binden met cement, karton, lijm of gips, ontstaat een oersterk materiaal. Het is slijtvast, isolerend, brandwerend én goedkoop. Tot in de jaren negentig werd asbest dan ook volop verwerkt in woningen. Zoals in (golfplaten) daken, vensterbanken, verwarmingsbuizen en kachelpijpen. Maar ook in kachels, vloerzeil, open haarden en warmhoudplaatjes van voor 1994 kan asbest zitten. Na die tijd werden alle toepassingen van asbest verboden. Als asbesthoudend materiaal is aangetast of beschadigd, komen de asbestvezels vrij. Het inademen van deze vezels kan slecht zijn voor de gezondheid.

Eerst naar de gemeente

Gaat u verbouwen en hebt u daarbij ook asbestafval, bijvoorbeeld een golfplaten dak? Neem dan eerst contact op met uw gemeente. Soms moet u eerst een sloopmelding of asbestmelding doen. In het Land van Cuijk kunt u als particulier asbest tot 35 m2 of 500 kg gratis inleveren op de milieustraat in Haps. Hebt u een grotere hoeveelheid asbesthoudend materiaal? Dan mag u dit niet zelf verwijderen, maar moet u daarvoor een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. Kijk voor u begint met slopen daarom op de website van uw gemeente voor alle informatie over het verwijderen en inleveren van asbestafval.

Campagne

Het inleveren van asbest kan over het algemeen dus gewoon gratis bij de milieustraat. Wie het in de natuur dumpt, ontsiert de omgeving. Daar komt bij dat het opruimen van asbestafval ruim € 1.500,- per keer kost. Kosten die we als Brabanders uiteindelijk allemaal samen betalen.

Fixi-app

Komt u tijdens een boswandeling asbest tegen? Meld dit dan. Dit kan bijvoorbeeld via de gratis Fixi-app. Download de app, maak een foto van het gedumpte afval en stuur die met de locatie naar de gemeente zodat deze tot actie over kan gaan. Ook kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij de provinciale milieuklachtencentrale (073-681 28 21). Hier worden klachten geregistreerd en doorgegeven aan de juiste instantie. Meer weten? Kijk op www.brabant.nl/asbest.

De publiekscampagne tegen asbestdumping wordt ondersteund door Samen Sterk in Brabant.

]]> 2019-05-02T11:03:09 https://gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/campagne-om-dumpen-van-asbest-te-stoppen
<![CDATA[Collegecolumn wethouder Jos van den Boogaart]]> Soms zit het mee en soms zit het tegen. Bij de voormalige Concertzaal is dat momenteel zo. Deze wordt op dit moment gesloopt voor woningbouw. Voorafgaand aan de sloop wordt er altijd onderzoek naar asbest gedaan. Er zijn twee varianten van zo’n asbest inventarisatieonderzoek: bij gebouwen met een kleine kans op asbest, volstaat een lichte vorm van onderzoek en bij ‘verdachte’ gebouwen wordt een uitgebreid onderzoek verricht. Bij de uitgebreide vorm gaat men redelijk destructief te werk door gaten in wanden, vloeren en plafonds te maken om verdachte plekken te kunnen onderzoeken. De Concertzaal is zo’n ‘verdacht’ gebouw dus is een uitgebreid onderzoek gedaan. De aannemer, die het werk gaat doen,  houdt in de planning daarbij wél altijd een slag om de arm, want er kan altijd nog asbest opduiken op onverwachte plekken. Zo ging het ook bij de Concertzaal. In de spouwmuren werd asbest aangetroffen dat niet eerder gevonden was. Het gevolg is dat het slopen meer tijd én meer geld gaat kosten. Wat betreft tijd is dat vooral vervelend voor de omgeving, want er is langer overlast. Wat betreft geld is het uiteraard vervelend voor de gemeente. Maar nog erger vind ik het dat we het vooraf uitgebreid hebben laten onderzoeken en dat als de eerste muur tegen de vlakte gaat er toch nog zaken tevoorschijn komen die de onderzoekers gemist hadden. Het zit inderdaad tegen.

Inloopavond Concertzaal

Op 23 april 2019 was er een inloopavond waar belangstellenden kennis konden nemen en reacties konden geven op het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan voor de locatie Concertzaal. Het is de bedoeling om op die plek tien koopwoningen te realiseren, specifiek voor de doelgroep ouderen. Bijzonder aan dit project is dat het gerealiseerd zal worden in CPO-verband (Collectie Particulier Opdrachtgeverschap). Een groep ouderen heeft zich verenigd om samen de ontwikkeling en realisatie van het plan uit te voeren. Het was een goedbezochte avond waar een toelichting op het plan en de procedure werd gegeven. Er waren zowel mensen van de CPO-groep als omwonenden aanwezig die volop constructieve vragen stelden. Eigenlijk was iedereen vooral enthousiast over het plan. Na deze fase van het voorontwerp volgt het echte ontwerp voor het bestemmingsplan. Dit moment wordt op de gemeentepagina gepubliceerd, er volgen dan nog een aantal weken dat er zienswijzen kunnen worden ingediend en al dan niet het plan wordt aangepast. Als alles meezit gaat de gemeenteraad eind dit jaar het plan vaststellen.

Glasvezel

Op 24 april 2019 was er een vergadering van de Stuurgroep Breedband LvC, bij sommigen beter bekend als het glasvezel-project. Die stuurgroep is al een tijdje niet meer bij elkaar geweest omdat de aanleg inmiddels in volle gang is. De gemeente Sint Anthonis is inmiddels in de lucht, in Boxmeer wordt gegraven en in Cuijk is men bezig met de voorbereiding. De gemeenten Grave en Mill en Sint Hubert volgen binnenkort. Als de planning blijft zoals verwacht zal ook in onze gemeente eind dit jaar volop gegraven worden om de kabels in de grond te leggen. In het eerste kwartaal van 2020 worden dan naar verwachting de eerste panden aangesloten, tenminste als de bewoners zich daarvoor hebben opgegeven. Heeft u dat nog niet gedaan? Geen nood. De vrijwilligers van LvC-Net gaan dit later dit jaar opnieuw volop onder de aandacht brengen en u kunt dan alsnog meedoen. Nog even geduld graag.

]]> 2019-04-30T00:00:00 https://gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/12741-collegecolumn-wethouder-jos-van-den-boogaart
<![CDATA[Koninklijke Onderscheiding voor de heer L.G.M. (Ed) Derks]]>

Op vrijdag 26 april 2019 om 10.30 uur heeft burgemeester Antoine Walraven van de gemeente Mill en Sint Hubert in de Jachthoorn (Sint Hubert) een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan:

De heer Lambertus Gerardus Maria (roepnaam Ed) Derks uit Sint Hubert die bij Koninklijk Besluit van 20 december 2018 benoemd is tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

1995 – 2013, secretaris en voorzitter Stichting gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’

De heer Derks werd in augustus 1995 secretaris bij Stichting Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’. Sinds 2001 heeft hij de taak van voorzitter op zich genomen. In de loop der jaren heeft hij zich met volle overgave ingezet voor ‘De Jachthoorn’ en de gemeenschap van Sint Hubert. Onder zijn leiding kwam in 2005 de verbouw/uitbreiding van het gemeenschapshuis tot stand. Daarnaast was de heer Derks verantwoordelijk voor het uitzoeken van de juiste subsidie en het invullen van de aanvragen hiervoor. Verder zette de heer Derks zich als voorzitter in voor diverse projecten zoals het klanttevredenheidsonderzoek onder alle inwoners van Sint Hubert (en het uitwerken hiervan), de subsidieaanvraag ‘Kern met Pit’ voor het project ‘Samen Sterk de Toekomst in’, driemaal de organisatie van een Proms-avond met een optreden van de plaatselijke harmonie en de organisatie van het 25-jarig jubileum van de Jachthoorn. Ook was hij voorzitter van de bestuursvergaderingen en gebruikersvergaderingen en was hij de contactpersoon voor gemeente, werkvoorzieningschap IBN en alle externe partijen.

2014 – heden, voorzitter Vereniging ZorgSchakel Sint Hubert

De heer Derks nam in 2014 het initiatief tot het oprichten van de zorgcoöperatie in Sint Hubert. Hij vroeg de benodigde financiering aan in de vorm van het leefbaarheidsbudget en vormde een initiatiefgroep om de missie, de visie en de doelstellingen vast te leggen. Op 2 november 2015 ging het ontmoetingscentrum de ‘Schakel’ van start in gemeenschapshuis De Jachthoorn. Op 14 december 2015 werd tijdens de eerste algemene ledenvergadering van de Vereniging ZorgSchakel Sint Hubert de heer Derks als voorzitter gekozen. Inmiddels heeft de vereniging circa 260 leden en diverse werkgroepen. Als voorzitter is de heer Derks verantwoordelijk voor de bestuursvergaderingen, de themabijeenkomsten en het begeleiden van de werkgroepen, overleg met andere vrijwilligersorganisaties zoals KBO, contact en samenwerking met Sociom en Pantein (dagbesteding) en is hij ook gastspreker bij andere zorgcoöperaties.

Ed Derks is een echte dorpsman. Hij is erg begaan met het wel en wee van Sint Hubert. Hij zet zich bijzonder in voor de leefbaarheid van het dorp. Hij weet mensen aan zich te binden en te enthousiasmeren. Hij is niet alleen een denker, maar vooral ook een doener. Als hij iets wil, dan krijgt het altijd voor elkaar. Het mooiste voorbeeld is de Zorgschakel die onder zijn bezielende leiding de grootste van het land van Cuijk is.

]]> 2019-04-26T13:00:00 https://gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/koninklijke-onderscheiding-voor-de-heer-l-g-m-(ed)-derks
<![CDATA[Help het lokale goede doel]]>

Verzin een inzamelactie voor elektrische apparaten en lampen en lever ze in op de milieustraat. De 25 leukste, opvallendste of creatiefste inzendingen worden door Wecycle beloond met een sponsorcheque van €1.000,- voor een lokaal goed doel.

De actie loopt van maandag 29 april tot en met zondag 9 juni 2019.

Hoe maak je kans

De 25 leukste, opvallendste of creatiefste inzendingen worden door Wecycle beloond met een sponsorcheque van €1.000,- voor de opgegeven club of lokaal goed doel. Ook zijn er 100 troostprijzen: bloemenbonnen t.w.v. €25,- om iemand te bedanken voor zijn of haar inzet voor de club of lokaal goed doel!

Kijk voor alle actievoorwaarden op www.wecycle.nl/inleveren.

Gratis Wecycle Recycle Memo-spel

Apparaten niet verkocht op de vrijmarkt? Nog elektrische apparaten en lampen in de schuur of op zolder liggen? Lever deze dan in bij de milieustraat en ontvang een gratis Wecycle Recycle Memo-spel. Alle milieustraten in het Land van Cuijk en Boekel doen mee aan de Wecycle-inleveractie. De actie loopt vanaf 29 april 2019. En voor de memo-spellen geldt: OP = OP.

Voor informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2019-04-26T00:00:00 https://gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/help-het-lokale-goede-doel
<![CDATA[Collegecolumn wethouder Erik van Daal]]> Jong ontmoet oud

Onder het motto ‘jong ontmoet oud’ gingen de leden van onze jeugdgemeenteraad onlangs in gesprek met deelnemers van het huiskamerproject in De Wester in Mill. Een plek van ontmoeting voor vooral de wat oudere inwoners. Tussen de raadsleden en de ouderen ontstond een bijzonder gesprek met vragen over en weer. Zo vroegen de deelnemers aan de dagbesteding wat het werk van een jeugdgemeenteraadslid inhoudt, welke hobby’s de kinderen hebben, of de kinderen nog buiten spelen en of ze thuis nog klusjes moeten doen. De raadsleden waren vooral geïnteresseerd in hoe het vroeger ging zonder mobiele telefoon, computers en andere digitale hulpmiddelen. Daar kunnen ze zich moeilijk een voorstelling van maken. Ook niet van het feit dat ouderen vaak uit grote gezinnen komen van soms wel meer dan tien kinderen.

Omdat het prachtig weer was die dag hebben de raadsleden ook nog jeu de boules gespeeld buiten en werden er ook nog spelletjes gedaan. Een bijzonder leuke middag die op 18 april 2019 een vervolg kreeg bij Langenboom Zorg Centraal. Hierbij is onze burgemeester aanwezig geweest.

Muzikaal talent

Verder ben ik aanwezig geweest bij een optreden van het leerlingenorkest van de gezamenlijke harmonieën in onze gemeente. In de loop van de dag hebben de leerlingen muziekstukken ingestudeerd die later in de middag aan een groot publiek werden gepresenteerd. Wat een muzikaal talent! Knap dat in zo’n korte tijd deze stukken werden ingestudeerd en gespeeld. Uiteraard ook een compliment aan de dirigenten die dat voor elkaar hebben gebokst.

De afgelopen weken stonden voor mij in teken van sport. Onlangs heb ik een avond mee gesport met Hart in Actie. Bij deze vereniging sporten mensen met hart- en longaandoeningen onder begeleiding van professionals. Het ging er nog best flink aan toe. In twee uur tijd heb ik meegedaan aan wandelvoetbal en volleybal. Een prima initiatief! Sporten en bewegen is belangrijk voor iedereen, maar zeker ook voor de doelgroep van Hart in Actie. In de pauze, tussen de twee sporten in, kreeg ik het eerste exemplaar uitgereikt van de brochure ‘Leefstijl is de dirigent van je leven’. Deze brochure maakt onderdeel uit van het ‘Gezond leven event’ dat Hart in Actie op 18 mei 2019 organiseert in het City Resort Mill. In een volgende column zal ik hier nader op terugkomen.

Amicitia

Op zondag 14 april 2019 heb ik deelgenomen aan de wandeltocht georganiseerd door wandelvereniging Amicitia in het kader van hun 60 jarig jubileum. Een groot aantal deelnemers kon kiezen uit wandeltochten van 5 tot 50 kilometer langs de mooiste plekjes in onze gemeente. Chapeau voor deze goed georganiseerde dag en uiteraard alle waardering voor deze bloeiende vereniging die op een positieve manier de wandelsport op de kaart zet! Een bijzonder woord van waardering voor voorzitter Walter van Erkelens, ‘mister Amicitia’, die al 60 jaar lang actief is binnen deze mooie vereniging. Zulke betrokken mensen moet je tegenwoordig met een lampje zoeken.

Boer bewust

De wandeltocht kwam over het erf van de boerderij van Hans en Sonja Vermeulen en hun zoon Freek in Sint Hubert. Na een heerlijk ontbijtje mocht ik het bord ‘Boert Bewust’ onthullen. Boert Bewust is een nieuw initiatief in het Land van Cuijk om meer verbinding tussen boeren en de maatschappij te creëren. Hans, Sonja en Freek doen dit ondermeer door hun boerderij open te stellen voor kinderen van het basis, middelbaar en speciaal onderwijs. Zij zijn dan ook gecertificeerd educatieboer. Kinderen kunnen dan zelf zien, voelen en beleven waar ons voedsel vandaan komt en hoe landbouwdieren worden gehouden. Naast het runnen van de boerderij zijn Hans en Sonja ook erg betrokken in het maatschappelijke en verenigingsleven. Een prachtig initiatief en super leerzaam.

]]> 2019-04-23T13:35:20 https://gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/12717-collegecolumn-wethouder-erik-van-daal
<![CDATA[Beroepenfeest Land van Cuijk Maasduinen On Stage]]>

Vertel vmbo-leerlingen over uw beroep!

Nog een maand tot de allereerste editie van het beroepenfeest Land van Cuijk Maasduinen On Stage op 16 mei 2019 in het Inspyrium in Cuijk. Op dit beroepenfeest vinden ontmoetingen plaats tussen zo’n 900 vmbo-leerlingen en 250 beroepsbeoefenaren die hen gaan vertellen over hoe een werkdag eruitziet. Het doel is om leerlingen een goed beeld te geven van het beroep in de praktijk.

Beeldvorming

Veel mensen weten nog hoe moeilijk het was om een beroep te kiezen op jonge leeftijd en vinden de negatieve beeldvorming over het vmbo (en dus ook de leerlingen) onterecht. Het merendeel van de vmbo-leerlingen heeft zin in de toekomst en droomt over wat hij of zij ooit zal worden

Betere keuze

Het doel van het beroepenfeest is om leerlingen een goed beeld te geven van wat het vak inhoudt in de praktijk. Hiermee worden de jongeren geholpen door de professionals om betere keuzes te maken voor opleiding en beroep. Als het klikt tussen de leerling en de enthousiaste mensen uit het werkveld, worden visitekaartjes uitgewisseld en afspraken gemaakt voor een werkbezoek op de Doe Dag op 6 juni 2019. On Stage wil het negatieve imago van het vmbo omkeren, want de vmbo-leerlingen van vandaag, zijn de vakmensen van de toekomst.

Oproep aan beroepsbeoefenaars

Het organiserend On Stage Team zoekt nog meer beroepsbeoefenaren zoals kappers, veehouders, artsen en architecten en roepen ook de ouders van vmbo-leerlingen op om zelf mee te doen als beroepsbeoefenaar. Voor de duidelijkheid: deze groep jongeren zoekt nog geen baan, maar wil graag meer weten over over uw vak. Heeft u een mooi beroep? Meld u dan aan op www.landvancuijkmaasduinenonstage.nl. Want wie kan nu beter de volgende generatie vakmensen vertellen over hun beroep dan uzelf?

Huidige deelnemers

Veel grote en kleine ondernemingen doen al mee met Land van Cuijk Maasduinen On Stage. Op www.landvancuijkmaasduinenonstage.nl staat iedereen vermeld. De Vrienden van On Stage - deelnemers die een eenmalige donatie hebben gedaan - hebben hier als dank een speciale vermelding gekregen.

]]> 2019-04-19T09:35:04 https://gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/beroepenfeest-land-van-cuijk-maasduinen-on-stage
<![CDATA[Met subsidie uw regenpijp afkoppelen (infiltratiebuis)]]> Regen, sneeuw en hagel dat op uw dak valt, komt via uw regenpijp in het riool terecht. U kunt als inwoner van de gemeente Cuijk, Grave of Mill en Sint Hubert subsidie krijgen als u uw regenpijp afkoppelt en het hemelwater verwerkt in de tuin. Dit is niet alleen goed voor uw eigen bomen en planten; het draagt ook bij aan de klimaatbestendigheid van de omgeving. Er zijn verschillende manieren om af te koppelen. Bovengronds, ondergronds, groot of klein: voor iedere tuin is een passende oplossing. Naast het dak van uw woning kunt u mogelijk ook het dak van uw schuur of garage, of zelfs uw verharde oprit afkoppelen.

De lente is begonnen en veel mensen gaan weer in de tuin aan het werk. De afgelopen weken hebben wij daarom, ter inspiratie, afkoppelmogelijkheden uitgelicht waar u mee aan de slag zou kunnen. Dit is de laatste week en daarmee de laatste mogelijkheid die wij aanraden: de infiltratiebuis.

De infiltratiebuis

Een infiltratiebuis (IT-buis) is net als een grindkoffer en een infiltratiekrat een ondergrondse infiltratievoorziening. De infiltratiebuis is in feite een lekke buis die water bij regenbuien opslaat en gelijktijdig door de poriën (het lekke gedeelte) laat wegzakken in de ondergrond. De capaciteit van de infiltratiebuizen kunt u verder vergroten door er grind of grof zand omheen te leggen en/of er meerdere achter elkaar te leggen.  Om inspoeling en vervuiling van zand en bladeren te voorkomen, dienen er tussen de infiltratiebuizen en de regenpijpen blad- en zandvangers geplaatst te worden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over afkoppelen en de subsidie die hiervoor beschikbaar wordt gesteld? Lees hier meer over het afkoppelen of bel vrijblijvend voor persoonlijk advies naar telefoonnummer: 0485-460300.

]]> 2019-04-18T14:50:50 https://gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/met-subsidie-uw-regenpijp-afkoppelen-(infiltratiebuis)
<![CDATA[Bouw Straethof begonnen]]>

Recent is Van der Horst aannemers begonnen met de bouw van het project Straethof.

Dit complex, op de hoek Pastoor Maasstraat/Schoolstraat, zal bestaan uit 26 huurappartementen waarbij gebouwd wordt in twee en drie bouwlagen. Parkeren gebeurt aan de binnenzijde van het wooncomplex.

Later in het voorjaar volgt nog een officieel startmoment voor de bouw maar de eerste palen zitten dus al in de grond.

Meer weten over dit woningbouwproject

Ga naar www.cedrusvastgoed.nl. Nieuwsgierig naar andere woningbouwprojecten in de gemeente Mill en Sint Hubert? Ga dan naar de pagina Wonen in Mill.

]]> 2019-04-18T14:16:01 https://gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/bouw-straethof-begonnen
<![CDATA[Beheersing eikenprocessierups 2019]]> Om de overlast in het komende seizoen zoveel mogelijk te beperken, onderneemt de gemeente Mill en Sint Hubert actie. In dit bericht leest u welke gevaren de eikenprocessierups voor u en uw (huis) dieren op kunnen leveren en welk beheer de gemeenten voeren.

Overlast van de rups

De eikenprocessierups is de grijze, harige rups van een onopvallende nachtvlinder, die alleen in eiken leeft. Nog voor het uitkomen van de bladknoppen, komen kleine rupsen uit de eitjes in de top van de boom. Tijdens de ontwikkeling van rups tot vlinder ontstaan er op iedere rups ongeveer 700.000 microscopisch kleine brandharen, welke overlast kunnen veroorzaken.

Gezondheidsklachten

De brandharen die op de rupsen en in de nesten zitten, kunnen veel overlast veroorzaken bij mens en dier. Bij aanraking van de brandharen, kunnen allergisch lijkende reacties ontstaan op huid, ogen en luchtwegen. De reacties lopen sterk uiteen.

Meer informatie

Kijk op de website van GGD Brabant voor meer informatie over de eikenprocessierups.

Beheersing

We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als de bladontwikkeling van de boom en de rups in volle gang is, start het bespuiten van bomen in gebieden waarin de meeste overlast wordt verwacht. Vanaf week 17/18 wordt 24 uur per dag met een biologisch middel gespoten door Engelen Groen uit Uden. U ervaart hier wellicht enige geluidsoverlast van waarvoor wij uw begrip vragen.

We behandelen de eikenbomen aan drukke fiets/wandelroutes inclusief de Vierdaagse route, publiek drukke pleinen, speelplaatsen/schoolterreinen en daar waar eiken gesnoeid worden. Maar alleen op gemeentelijke eigendommen.

Veilig middel

Het biologische preparaat waarmee gespoten wordt is veilig, maar in verband met het irriterende karakter van het middel raden wij u aan om zich niet in de nevel te begeven en dieren niet onder bomen te laten lopen tijdens spuitwerkzaamheden.

Wanneer melden

Ziet u een nest in de openbare ruimte meld deze dan via de fixi app onder het kopje "Eikenprocessierups" zodat wij een goed beeld krijgen waar de nesten allemaal zitten. Het betekent dan niet dat alle nesten worden verwijderd dit is afhankelijk van de locatie.

]]> 2019-04-18T13:14:50 https://gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/beheersing-eikenprocessierups-2019
<![CDATA[Sympany haalt textiel aan huis op]]> Waar staan de textielcontainers

Twee keer per jaar zamelt Sympany gratis textiel aan huis in. De rest van het jaar kunt u uw textiel kwijt in de textielcontainer bij u in de buurt. Op de milieustraat in Haps en de minimilieustraat in Boekel staan ook textielcontainers. Ook hier kunt u uw textiel gratis in kwijt.

Wat is textiel

Textiel is niet alleen die fijne zomerjurk die op is of dat spijkerjasje dat uit de mode is. Textiel is alles wat is gemaakt van stof en is geweven of gebreid. Dus ook badlakens, een vaatdoekje, kussenhoezen en gordijnen. Niet alleen wat nog gedragen kan worden, maar ook wat kapot en versleten is. Naast textiel zijn ook schoenen/laarzen, accessoires (riemen, tassen, hoeden/petten) en knuffels welkom.

Textiel naar de kringloop

Textiel dat voor hergebruik geschikt is, kunt u ook gratis inleveren bij de kringloopwinkels van Stichting Actief. Kijk voor openingstijden op www.afvalaanbieden.nl/kringloopwinkels.

Wat mag NIET in de textielcontainers

Wat niet tot textiel behoort, zijn matrassen, tapijten, kussens, vloerbedekking en ernstig vervuild of nat textiel.

Voor informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

 

]]> 2019-04-18T11:54:36 https://gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/sympany-haalt-textiel-aan-huis-op
<![CDATA[Een misdaad melden: hoe werkt dat eigenlijk]]> Stelt u zich voor, u rijdt op een winterse dag door uw dorp voor de zaterdagse boodschappen, het is koud en de daken zijn besneeuwd. Een winters tafereel wat mysterieus wordt doorbroken door een huis waar geen sneeuw op het dak ligt. Wat is daar aan de hand? Mogelijk wordt op de zolder van dit pand de kachel goed opgestookt, wat kan wijzen op de aanwezigheid van een hennepkwekerij. Wat kunt u doen met deze informatie? In dit artikel leest u meer over het melden van misdaden; hoe werkt dit, kan dit anoniem of loopt u gevaar?

Samen uw wijk veilig houden

Gemeenten, politie, belastingdienst, Openbaar Ministerie en nog veel meer (overheids-)instanties werken hard om samen uw wijk veilig te houden. Vaak gebeurt dit achter de schermen en heeft u dit als inwoner niet in de gaten. Soms zijn er controles waarbij dit werk opeens heel zichtbaar wordt. Denk aan een grote controle bij een woonhuis of bedrijfspand. ‘Samenwerkende overheden’ trekken dan samen op en gaan op basis van signalen of meldingen een kijkje nemen op een bepaald adres. Soms zijn er controles op meerdere adressen tegelijkertijd. Deze controles zijn altijd onaangekondigd.

Melden: samen sterk tegen ondermijning

Het klinkt misschien cliché, maar de overheid ziet en hoort niet alles wat er in een wijk gebeurt. Sterker nog, ze horen misschien wel heel weinig van wat er écht speelt. De enige die dat echt weet, en ook kán weten, dat bent u; de inwoner zelf! U bent de oren en ogen van uw wijk. In heel veel gevallen is uw wijk rustig en veilig, maar mocht u toch een verdachte situatie zien, of een vermoeden hebben van criminaliteit, dan kunt u dit melden. De enige manier om georganiseerde criminaliteit aan te pakken, is door samen op te trekken, overheid in inwoners. Meldingen van u zijn dan ook ontzettend waardevol voor de aanpak van criminaliteit.

Hoe kunt u melden? U kunt altijd melden bij de politie, bijvoorbeeld via uw wijkagent of via 0900 8844. Het kan voorkomen dat u een vermoeden van criminaliteit heeft, maar de dader kent. Of dat u om een andere reden niet naar de politie kunt of durft. Dan kunt u volledig anoniem een melding doen via Meld Misdaad Anoniem. Dit kan online via www.meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch via 0800 7000.

Melden; en dan

Uw (anonieme) melding wordt zeker heel serieus genomen. Als u via uw wijkagent of de politie een melding doet, dan krijgt u als dat mogelijk is een terugkoppeling. Soms lukt dat niet in het kader van lopend onderzoek. Als u anoniem een melding doet, dan hoort u hier niets van. Eigenlijk is dat ook logisch, want als u anoniem een melding maakt, dan is ook niet bekend naar wie hierover een terugkoppeling verstuurd kan worden. Niemand weet immers wie die melding heeft gedaan. Wanneer er voor een bepaald adres of in een bepaalde wijk veel (dezelfde) meldingen binnenkomen van inwoners, maar ook bijvoorbeeld van de wijkagent of een gemeenteambtenaar, dan is dat reden om over te gaan tot actie.

Vragen

Heeft u vragen over melden, of heeft u een vermoeden van criminaliteit? Neem dan contact op met uw wijkagent, de politie of de gemeente. Op www.politie.nl of op www.meldmisdaadanoniem.nl kunt u altijd meer informatie vinden. Lees hier meer over het melden van criminaliteit.

]]> 2019-04-15T11:10:29 https://gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/een-misdaad-melden-hoe-werkt-dat-eigenlijk
<![CDATA[Provincie start campagne ‘Ik let op wild!]]>

We hopen allemaal dat het ons niet gebeurt: opeens een ree of een wild zwijn voor je auto. Toch kan je de waarschuwing niet negeren, wild steekt zómaar over. Weet jij wat je dan precies wel en niet moet doen? Onder de titel ‘Ik let op wild’ is de provincie Noord-Brabant een campagne begonnen om dat duidelijk te maken.

Op social media wordt een filmpje verspreid waarin automobilisten wordt verteld wat ze beter wel en beter niet kunnen doen in gebieden waar veel wild zit. Op 16 trajecten komen borden met afbeeldingen van herten en wilde zwijnen met de boodschap ‘Wij steken zomaar over’. Een aantal gemeenten worden banners ophangen waar wild oversteekt.

Snelheid minderen, stuur recht houden

Rij je in bosrijk gebied waar veel wild oversteekt? Minder dan sowieso je snelheid en let goed op, zeker in het donker als een dier onverhoopt voor de auto opduikt: remmen, het stuur rechthouden en als het niet anders kan het dier aanrijden.

Dat laatste klinkt onlogisch, maar is toch het veiligst. Want in 58 procent van de ongelukken met wild is er letsel doordat de bestuurder is uitgeweken; tegen een boom beland, of een andere auto heeft geraakt. En dus níet doordat het wild is aangereden.

Bij aanrijding: bel de politie

In geval van aanrijding (en als je zelf veilig bent!) moet je altijd bellen met het algemene nummer van de politie (0900-8844). Ook als het dier is weggerend. De politie weet wie er ingeschakeld moet worden, om het dier te helpen. Ze nemen ze bijvoorbeeld contact op met de boswachter om het eventueel gewonde dier op te sporen.

8000 aanrijdingen

In Nederland zijn er jaarlijks ruim 8000 aanrijdingen met wild. In Brabant waren dat er het afgelopen jaar zelfs meer dan 1500! Vooral nu, in het voorjaar, zijn de dieren actief aan de wandel. De reekalveren worden verstoten door hun moeder en gaan op zoek naar een eigen territorium. Tegelijkertijd breekt de paartijd aan en rennen reeën zonder op te letten achter elkaar aan. Dus: let nu extra goed op!

]]> 2019-04-12T10:31:39 https://gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/provincie-start-campagne-ik-let-op-wild
<![CDATA[College gemeente Mill en Sint Hubert bezoekt bedrijf van der Horst aannemers]]>

Op dinsdag 5 februari 2019 bracht het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert een bedrijfsbezoek aan ondernemer Antoon van der Horst, directeur en eigenaar van het innoverende en duurzame bouwbedrijf van der Horst aannemers te Mill.

Van der Horst aannemers, bijna 90 jaar geleden opgericht, heeft dagelijks een speciaal team van vakmensen onderweg om voor gemeenten, woningcorporaties en bedrijven onderhouds- en renovatiewerken uit te voeren. Ook verzorgt van der Horst totale bouwtrajecten van ontwerp tot oplevering (het zogenaamde Design & Build). Het bedrijf heeft brede technische kennis zelf in huis. Van deskundige tekenaars, eigen materieeldienst tot een timmerfabriek, waar kozijnen, ramen, deuren en prefab elementen onder KOMO-certificaat worden geproduceerd. Van der Horst onderscheidt zich op de markt door juist de complexe bouwuitdagingen op te pakken en geen enkele uitdaging op het gebied van planning, budget of duurzaamheid te schuwen. Met deze lef en deskundigheid hebben zij zich inmiddels ook sterk weten te profileren in de ontwikkeling en bouw van zwembaden- en sportaccommodaties.

Leermeesters

In totaal werken dagelijks 1500 vakmensen voor van der Horst aannemers op de diverse bouwplaatsen. Antoon van der Horst heeft het bouwvak in zijn hart zitten en is een groot aanjager van de versterking en promotie van het regionale bouwtechnisch onderwijs. Vooruitstrevende gesprekken met de opleiders in het Land van Cuijk worden momenteel gevoerd. Binnen zijn bedrijf werken veel leermeesters die in het werkveld praktijkonderwijs bieden aan jeugdige bouwtalenten. Leerlingen van het Merlet College genoten laatst van een bijzonder uitstapje naar het bedrijf en leerden daar veel over het bouwvak. Ook kreeg vorige maand een aantal basisschoolleerlingen in Boxmeer een metselworkshop aangeboden namens het bedrijf.

Energiezuinig en milieubewust

Op het bedrijventerrein Het Spoor te Mill staat het energiezuinige bedrijfspand van van der Horst aannemers. Doordat Van der Horst het gebouw verwarmt en koelt met behulp van koude- en warmte opslag in de bodem, gebruiken zij vier tot vijf keer minder energie dan met conventionele systemen. In 2019 wordt het pand aan de Houtzagerijstraat in Mill energieneutraal gemaakt door het plaatsen van zonnepanelen. Het zeer georganiseerde bedrijfsterrein heeft een eigen milieustraat waar het afval verantwoord wordt gescheiden en afgevoerd.

Bewondering

Het College heeft met veel bewondering gekeken naar de bedrijfspresentatie waarin veel bijzondere lokale, regionale en landelijke projecten de revue passeerden. Tijdens de rondleiding door het bedrijf zagen we in de timmerfabriek met eigen ogen hoe lokale ondernemers samenwerken aan de ontwikkeling van echte Millse Tiny Houses. Kortom chapeau voor Antoon van der Horst en zijn team! Dank voor de gastvrijheid en nog heel veel ondernemersplezier en succes gewenst!

]]> 2019-04-12T08:55:12 https://gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/college-gemeente-mill-en-sint-hubert-bezoekt-bedrijf-van-der-horst-aannemers
<![CDATA[Kent u iemand die een lintje verdient]]> Dien dan de aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding voor de Lintjesregen 2020 voor 1 juni 2019 in.

Hoe vraagt u een lintje aan

Als u iemand wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, kunt u contact opnemen met de gemeente waar de persoon woont. De medewerker die daar de lintjes behandelt adviseert u of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een lintje. Ook krijgt u uitleg over de procedure.

U kunt via www.lintjes.nl een voorstelformulier invullen en vervolgens digitaal, via e-mail, versturen naar bestuurssecretariaat@gemeente-mill.nl of downloaden, ondertekenen en opsturen naar: Gemeente Mill en Sint Hubert, Bestuurssecretariaat, ter attentie van mevrouw Nellie Hermanussen. Correspondentieadres: Postbus 7, 5360 AA Grave.

Wanneer kan iemand een lintje verdienen

Iemand kan een lintje verdienen als er sprake is van persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een bijzondere invulling van een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beiden. Persoonlijke, bijzondere verdiensten in het vrijwilligerswerk

Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid, kunnen bijvoorbeeld een lintje verdienen. Denk daarbij onder meer aan de activiteitenbegeleider in het verzorgingshuis of de coach van de sportclub. Maar ook aan de organisator van evenementen, de bezorger van het clubblad en iemand die jarenlang een bestuursfunctie vervult. 

Persoonlijke, bijzondere verdiensten in de betaalde hoofdfunctie

Ook iemand die in zijn werk buitengewone prestaties levert, kan worden onderscheiden. Hij of zij moet dan ‘bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring’ hebben verricht. Daarvan is sprake als de prestaties aanzienlijk verder gaan dan wat normaal gesproken van iemand in zo’n functie wordt verwacht. Het gaat dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Bovendien moet de samenleving baat hebben bij het verrichte werk. Het mag dus niet alleen van nut zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waar de kandidaat werkt.

Dien het voorstel op tijd in

Is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de zogenoemde "lintjesregen" voor Koningsdag 2020 wordt uitgereikt? Dien het voorstel dan vóór 1 juni 2019 bij de burgemeester in. Indien de aanvraag later wordt ingediend, kan deze niet meer in behandeling worden genomen.

De aanvraag voor onderscheidingen ’tussendoor' (dus niet op de lintjesregen) vragen iets minder tijd. U kunt dan rekenen op zes tot zeven maanden.

Meer informatie

Nellie Hermanussen, telefoon: of 0486-477260 e-mail: bestuurssecretariaat@gemeente-mill.nl.

Ook kunt u meer informatie vinden op www.lintjes.nl.

]]> 2019-04-09T10:28:48 https://gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kent-u-iemand-die-een-lintje-verdient
<![CDATA[Subsidiemogelijkheid projecten "75 Jaar Vrijheid"]]> Dit jaar, 75 jaar geleden, begon de bevrijding van Nederland. En in 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. In de Euregio Rijn-Waal worden in 2019 en 2020 diverse herdenkingsbijeenkomsten en bevrijdingsactiviteiten georganiseerd, waaronder diverse gezamenlijke Nederlands-Duitse activiteiten.

Samenwerking bevorderen

Van deze, grensoverschrijdende samenwerking, gaat een belangrijk signaal uit. Om die samenwerking te bevorderen heeft het Dagelijks Bestuur van de Euregio besloten om grensoverschrijdende activiteiten in het kader van “75 jaar vrijheid” met voorrang te ondersteunen. Ook kunnen deze projecten een extra financiële bijdrage aanvragen. Hiervoor stelt de Euregio Rijn-Waal beide jaren 40.000 Euro beschikbaar. Activiteiten die in het kader van “75 jaar vrijheid” worden georganiseerd en waarbij een Duitse deelname uit het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal is betrokken, kunnen aanspraak maken op deze regeling.

Informatie

Voor meer informatie, de voorwaarden waaraan een herdenkingsbijeenkomst of bevrijdingsfestiviteit project moet voldoen en voor een aanvraagformulier kunt u terecht op https://www.euregio.org/peopletopeople.

Activiteiten aanmelden

Alle euregionale activiteiten die in het kader van “75 jaar vrijheid” worden georganiseerd, zijn online te vinden op de facebookpagina “Euregio Rijn-Waal - 75 jaar vrijheid” (www.facebook.com/euregiokalender). Bijeenkomsten kunnen aangemeld worden door een e-mail te sturen naar communicatie@euregio.org. Dit geldt ook voor activiteiten van verenigingen, organisaties en scholen binnen de gemeente, die geen grensoverschrijdend karakter hebben.

]]> 2019-02-21T14:24:23 https://gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/subsidiemogelijkheid-projecten-75-jaar-vrijheid
<![CDATA[Inzamelen kerstbomen op zaterdag 12 januari 2019]]> Op zaterdag 12 januari 2019 mag u uw kerstboom aan de straat zetten. Er wordt een aparte ronde gereden voor deze inzameling.

Aanbieden van de kerstboom

Zorg ervoor:

Voor informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2018-12-17T10:21:55 https://gemeente-mill.nl/inwoners-en-ondernemers/overzicht-inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/inzamelen-kerstbomen-op-zaterdag-12-januari-2019